ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
 ข้อมูลเทศบาล

นายพณานนท์ สุนตาอินทร์

นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด

msgQ&A สายตรงเทศบาล

นายอนุชา ชัยวงค์ - ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด<br>โทร. 082-181-3252

นายอนุชา ชัยวงค์

ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 082-181-3252map locationข้อมูลในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

เลือกหมวดข้อมูล

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง

  • 31 มีนาคม 2565
  • อ่าน 366 ครั้ง

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา โดยการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว มีเป้าหมายในการที่จะจัดสร้างสถานที่ ที่เป็นศูนย์รวม อันประกอบด้วยความรู้ สาระความรู้ และกิจกรรมที่เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอำเภอดอยสะเก็ด ที่ตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีคุณค่าต่อคนในชุมชน เป็นความรู้ทางวัฒนธรรมที่ควรแก่การอนุรักษ์สืบทอดสู่คนในท้องถิ่น รวมทั้งเผยแพร่วิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นที่มีการปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมอยู่เสมอ โดยมุ่งเน้นที่จะถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กับคนทั้งในท้องถิ่นของตนเองและคนภายนอกท้องถิ่น ได้เข้าใจถึงชีวิตวัฒนธรรมของชาวอำเภอดอยสะเก็ด ดังคำว่า ?ความหลายหลายทางวัฒนธรรมใต้ร่มพระบารมี? นอกจากนี้ ยังได้มีการวางแผนการดำเนินงานในระยะยาวที่จะผลักดันให้ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง เป็นศูนย์ฯ ที่มีศักยภาพสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง และสามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์ฯ ต้นแบบได้ในอนาคต ซึ่งการจะดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากพี่น้องประชาชนชาวอำเภอดอยสะเก็ดและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องสนองพระราชดำริฯ สืบไปแชร์หน้านี้: