ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
 ข้อมูลเทศบาล

นายพณานนท์ สุนตาอินทร์

นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด

msgQ&A สายตรงเทศบาล

นายอนุชา ชัยวงค์ - ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด<br>โทร. 082-181-3252

นายอนุชา ชัยวงค์

ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 082-181-3252informationกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จึงขอเชิญชวนหน่วยงานหรือองค์กร และภาคประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ ประจำปี 2566 โดยเขียนแบบเสนอโครงการให้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพและสิ่งที่ต้องการให้เกิดในพื้นที่ ส่งมายัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เพื่อทางกองทุนฯ จะได้พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณต่อไป  ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053495782 ต่อ 108 หรือ 09 3130 1814 ในวันและเวลาราชการ


แชร์หน้านี้: