ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
 ข้อมูลเทศบาล

นายพณานนท์ สุนตาอินทร์

นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด

msgQ&A สายตรงเทศบาล

นายอนุชา ชัยวงค์ - ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด<br>โทร. 082-181-3252

นายอนุชา ชัยวงค์

ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 082-181-3252informationการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)
แชร์หน้านี้: