ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
 ข้อมูลเทศบาล

นายพณานนท์ สุนตาอินทร์

นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด

msgQ&A สายตรงเทศบาล

นายอนุชา ชัยวงค์ - ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด<br>โทร. 082-181-3252

นายอนุชา ชัยวงค์

ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 082-181-3252hornข่าวกิจกรรม

"วันเทศบาล" ตรงกับวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี

  • 24 เมษายน 2566
  • อ่าน 81 ครั้ง

"วันเทศบาล" ตรงกับวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี

เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล และเพื่อให้พนักงานเทศบาลเห็นความสำคัญของการให้บริการประชาชน  "ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จึงได้จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2566

???? ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 น. ประกอบพิธีทำบุญทางพระพุทธศาสนา

???? นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดอยสะเก็ดอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

???? มอบเกียรติบัตร ให้กับนายเมธานนท์  จันทร์เทพ พนักงานเทศบาลดีเด่น

นางสุจิตรา  ชัยวงศ์ ลูกจ้างประจำดีเด่น

นางสาวปวีณา  ปัญฎีกา พนักงานจ้างตามภารกิจดีเด่น

นายอาคม  มาลัย พนักงานจ้างตามภารกิจดีเด่น

นางสาวอริญช์มาส แก่นดี พนักงานจ้างทั่วไปดีเด่น

นางวรนุช  สุจารี พนักงานจ้างเหมาบริการดีเด่น

???? ร่วมกิจกรรม BIG Cleaning Day ทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แชร์หน้านี้: