ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
 ข้อมูลเทศบาล

นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร

นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 093-180-3222

msgQ&A สายตรงเทศบาล

นางพจนา วัฒนมาลา - รองปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด<br>รักษาราชการแทน<br>ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด<br>โทร. 097-920-6081

นางพจนา วัฒนมาลา

รองปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 097-920-6081informationแชร์หน้านี้: