ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
 ข้อมูลเทศบาล

นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร

นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 093-180-3222

msgQ&A สายตรงเทศบาล

นางพจนา วัฒนมาลา - รองปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด<br>รักษาราชการแทน<br>ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด<br>โทร. 097-920-6081

นางพจนา วัฒนมาลา

รองปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
โทร. 097-920-6081markerติดต่อเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

แผนที่ตั้ง เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
222 หมู่ 4 ตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์: 093 180 3222
โทรสาร: 053-291-380
อีเมลติดต่อสำนักงาน: dsk2542@gmail.com
อีเมลงานสารบรรณ: saraban-tambondoisaket@lga.mail.go.th


แบบฟอร์มติดต่อเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด